ACN Europe Adatvédelmi Szabályzat

Az ACN komolyan veszi a Független Vállalkozók („FV”) és az ügyfelek adatvédelmét. Kiváló minőségű szolgáltatásaink és termékeink ajánlása mellett elkötelezetten védjük a személyes adatok biztonságát.

Az Adatvédelmi Szabályzat célja és hatóköre

Az ACN Europe jelen Adatvédelmi Szabályzatát („Adatvédelmi Szabályzat”) a holland székhelyű ACN Europe B.V. adja ki önmaga és európai társvállalatai részére (együttesen: „ACN” vagy „ACN Csoport” vagy „Társaságunk”) az ACN adatfeldolgozási gyakorlatának ismertetése érdekében. Az ACN a személyes adatokat az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) szerint, valamint a termékeink és szolgáltatásaink nyújtásának országaiban érvényes adatvédelmi törvények, továbbá egyéb, vonatkozó törvények és rendeletek követelményeivel összhangban dolgozza fel. A jelen Adatvédelmi Szabályzat a GDPR-ben és az országos adatvédelmi törvényekben meghatározott személyes adatokra vonatkozik, továbbá minden olyan személyesen azonosítható információra, amelyet Ön az ACN rendelkezésére bocsát („Személyes Adatok”). Ha Ön társasági formában tevékenykedik, az üzletére vonatkozó információ általában nem Személyes Adat. A jelen Adatvédelmi Szabályzat ismerteti az Ön által megadott információk gyűjtésének és feldolgozásának módját, az Ön Személyes Adatok gyűjtési és feldolgozási módjának meghatározására vonatkozó jogát, illetve a nálunk tárolt információkra vonatkozó hozzáférési, helyesbítési és törlési jogát. Az Ön által ACN szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan megadott információk felhasználására vonatkozó részletek a vonatkozó feltételekben, valamint a közöttünk fennálló kapcsolatra vonatkozóan Önnek átadott egyéb dokumentumokban találhatók, és a jelen Adatvédelmi Szabályzattal együtt értelmezendők.

YA Személyes Adatok gyűjtésére és használatára vonatkozó jóváhagyás

Személyes Adatait csak az Ön jóváhagyásával gyűjtjük és használjuk fel. Ön visszatarthatja vagy visszavonhatja az ACN-től a Személyes Adatok felhasználására vonatkozó jóváhagyását. Bizonyos Személyes Adatokra azért van szükségünk, hogy Önnek szolgáltatásokat vagy termékeket biztosítsunk, vagy teljesíteni tudjuk jogi kötelezettségeinket, és amennyiben Ön visszatartja vagy visszavonja a Személyes Adatok felhasználására vonatkozó jóváhagyását, az akadályozhatja az ACN-t az Ön által kért szolgáltatások vagy termékek biztosításában. További Személyes Adatok nem szükségesek ahhoz, hogy szolgáltatásokat és termékeket nyújtsunk Önnek, azonban ilyen adatokat felhasználunk marketingre, kommunikációra, valamint a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt egyéb, törvényes célokra, vagy annak érdekében, hogy jobb szolgáltatást nyújtsunk Önnek.

Milyen információkat gyűjtünk?

Az Ön ACN-nel fennálló kapcsolatától függ, hogy milyen Személyes Adatokat és egyéb információkat gyűjtünk. A Személyes Adatok és egyéb információk között az alábbi információkat gyűjthetjük:

• Név;
• Vállalat adatai;
• Lakcím és a vállalat címe;
• Születési dátum;
• Személyi igazolvány száma (azonosítószám);
• Telefonszám;
• IP-cím, MAC címek és böngészővel kapcsolatos információk;
• E-mail cím;
• Banki adatok, hitel/betétikártya-információk, illetve egyéb, ki- és befizetésekhez szükséges információk;
• Demográfiai adatok, pl. foglalkozás, hobbi, végzettség, nem, etnikum és jövedelem;
• Helymeghatározó információk;
• Telefonbeszélgetések rögzítése;
• E-mailek és írásbeli kommunikáció; valamint
• Egyéb, azonosító információk.

Hogyan gyűjtünk információkat??

Különböző módon gyűjtünk Öntől Személyes Adatokat és egyéb információkat, többek között:

* amikor weboldalainkon megadja Személyes Adatait az ACN-nek;
* az ACN szolgáltatásaira vagy termékeire vonatkozó, papír-alapú vagy online rendelés beküldésekor;
* Független Vállalkozói Jelentkezés és Szerződés beküldésekor;
* a FV-k vagy ügyfelek részére készült weboldalaink, szolgáltatásaink és termékeink használatával;
* Ön és az ACN közötti kommunikáció során e-mailben, telefonon, faxon, chat vonalon vagy egyéb formában;
* amikor az ACN üzleti partnerei megadják az Ön Személyes adatait az ACN részére; valamint
* cookie-k használatakor.

Az ACN nem kéri Öntől telefonon vagy e-mailben hitel/betéti kártyája számát, számlaszámát, jelszavát és PIN kódját. Javasoljuk, hogy ne nyisson meg ilyen jellegű információt kérő e-mail üzeneteket, és ne válaszoljon azokra. Ha ilyen kérést kap, lépjen kapcsolatba az ACN-nel.

Cookie-k használata

A cookie-k kisméretű szöveges fájlok, amelyek azért kerülnek az Ön számítógépére, hogy weboldalaink emlékezzenek az Ön által megadott beállításokra és információkra, így Önnek nem kell újra megadni azokat, amikor a weboldalt ismét megtekinti, vagy ugyanazon a weboldalon új oldalra látogat. Weboldalaink Ön általi használatának mérésére is felhasználunk cookie-kat annak érdekében, hogy a weboldalak minél jobban kielégítsék az Ön igényeit. Amikor valamelyik weboldalunkra első alkalommal ellátogat, értesítést kap a cookie-k alkalmazásáról. Ön böngészője beállításával szabályozhatja, hogy a számítógépe elfogadja-e a cookie-kat vagy sem (például a böngésző “Internet opciók”, “Beállítások” vagy “Preferenciák” parancsainak beállításával). Vegye figyelembe azonban, hogy a cookie-k elfogadásának az elutasítása befolyásolhatja weboldalaink használatát. A cookie-k kezeléséről vagy törléséről az alábbi címen talál további információkat: www.allaboutcookies.org.

Hogyan használjuk fel Személyes Adatait?

Az ACN különböző, törvényes célokból gyűjti és dolgozza fel a Személyes Adatokat, többek között:

* az ACN szolgáltatásaira és termékeire vonatkozó megrendelések ellenőrzésére, feldolgozására és adminisztrációjára;
* a biztonságos rendelési folyamat érdekében, valamint hitelképességi vizsgálat lefolytatására az ACN szolgáltatások és termékek Ön általi vásárlásával vagy használatával kapcsolatban;
* az ACN szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan Ön által teljesített fizetések fogadására;
* kereskedelmi kapcsolatunk fenntartására, ideértve a számlázási és ügyfélszolgálati feladatokat is;
* szolgáltatási igényeinek elemzésére, megértésére és azokra vonatkozó visszajelzésekre, amely magában foglal tudományos-, piac- és közvéleménykutatást;
* az Önnek ajánlott termékeink és szolgáltatásaink javítása, valamint új termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében;
* törvényi és szabályozási kötelezettségeink teljesítésére, az ACN jogi és pénzügyi érdekeinek védelme (beleértve csalások felfedését és megelőzését), továbbá a FV-i előírások betartásával kapcsolatos vizsgálatok elvégzése érdekében;
* annak érdekében, hogy az ACN teljesítse jelentési kötelezettségeit kormányügynökségek felé;
* szolgáltatások nyújtására Független Vállalkozóink számára, illetve a Független Vállalkozóink felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítésére;
* jutalékok és bónuszok kifizetése érdekében a FV-k részére;
* belső jelentések készítése érdekében ügyfelekről, FV-i ügyekről és általános üzleti igényekről;
* Személyes Adatok átadása érdekében a FV szponzora és felsővonali FV-k részére;
* pénzügyi, könyvelési és adminisztratív feladataink elősegítésére;
* adatainak megjelentetése érdekében nyilvános címjegyzékekben, valamint általunk vagy engedéllyel rendelkező harmadik fél által kezelt címjegyzékekben; valamint
* értesítések küldésére az Ön részére az ACN és az ACN üzleti partnerei által ajánlott, és Önt esetleg érdeklő termékekről és szolgáltatásokról, beleértve kereskedelmi és marketingkommunikációt.

A jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint az Ön Személyes Adatait megoszthatjuk az ACN Csoport más tagjaival, vagy más, harmadik felekkel. Személyes Adatait kormány- vagy rendfenntartó hatóságoknak is átadhatjuk szabályzati, statisztikai vagy analitikai jelentések részeként, amennyiben azt a vonatkozó törvények és szabályok előírják vagy lehetővé teszik esetleges törvényellenes tevékenység megelőzésének elősegítése érdekben, vagy válaszképpen a fenti hatóságok kérelmére, vagy statisztikai és analitikai jelentések részeként.

Meddig őrizzük a Személyes Adatokat?

Az ACN addig őrzi az Ön Személyes Adatait, ameddig az az eredeti adatgyűjtés céljainak eléréséhez szükséges, amely időtartam a gyűjtött Személyes Adatok típusától és az adatgyűjtés céljától függően változhat. A közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat tekintetében az Ön Személyes Adatait addig kezeljük, amíg azok szükségesek szolgáltatásaink nyújtásához, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban Ön által feltett kérdések vagy benyújtott panaszok kezelése érdekében. Amennyiben marketingcéljainkra használjuk fel az Ön Személyes Adatait, az adatokat addig őrizzük meg, amíg azok naprakészek és az adott cél érdekében relevánsak. Bizonyos esetekben szükségessé válhat, hogy a Személyes Adatokat minimális ideig megőrizzük a törvényi előírások teljesítése érdekében. A Személyes Adatokat legfeljebb a törvények által engedélyezett ideig tároljuk.

Hol tároljuk az Ön Személyes Adatait?

A Személyes Adatait az ACN biztonságos számítógépes szervereken tárolja Hollandiában és/vagy Lengyelországban. Bizonyos Személyes Adatokat megküldünk anyavállalatunknak és ACN leányvállalatoknak az Európai Unión kívül, az Egyesült Államokat is beleértve. Lásd lejjebb: Személyes Adatok továbbítása. Minden Személyes Adatot az iparági szabványoknak megfelelően tárolunk. Lásd alább: Biztonság.

Külső weboldalak

Az ACN weboldalai hivatkozásokat tartalmazhatnak az ACN üzleti partnerei vagy más személyek/vállalatok tulajdonában vagy üzemeltetése alatt álló, külső weboldalakra. Az ilyen hivatkozások követése esetén Ön elhagyja az ACN weboldalait. A jelen Adatvédelmi Szabályzat nem vonatkozik külső weboldalakra, amelyek adatvédelmi nyilatkozatait használat előtt érdemes áttekinteni.

Kártyaadatok

Az ACN hitel/betétikártya-adatokat kérhet a FV-któl és az ügyfelektől (“Kártyaadatok”) bizonyos ACN termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatban. A Kártyaadatok felhasználhatók aktuális fizetéshez és tárolhatók jövőbeni vagy rendszeres fizetésekhez. Fizetést közvetlenül az ACN-nek, vagy „harmadik fél” értékesítőkön keresztül lehet teljesíteni. Az ACN a PCI DSS bankkártya adatbiztonsági szabvány és egyéb iparági szabványok szerint gyakorol felügyeletet a Kártyaadatok védelme érdekében; előfordulhat azonban, hogy a fenti intézkedések nem akadályoznak meg minden jogosulatlan kísérletet a Kártyaadatok elérésére, megszerzésére vagy használatára.

Személyes Adatok átadása
I. Az ACN Csoporton belül és tengerentúlon

Az ACN a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt célokból átadhatja az Ön Személyes Adatait az ACN Csoport Európai Unión kívüli tagjainak is. Amennyiben az ACN Csoport Európai Unióban tevékenykedő tagjának adunk át adatokat, az mindenkor megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletnek és egyéb, vonatkozó törvényeknek. Tengerentúlon az ACN jelenleg anyavállalatának - az USA-beli LKN Communications Inc. társaságnak - továbbít személyes adatokat, amely társasággal az ACN – az Európai Bizottság jóváhagyásával - szerződést kötött arra vonatkozóan, hogy a Személyes Adatok átadása, kezelése és védelme megfeleljen a jelen Adatvédelmi Szabályzat és egyéb, vonatkozó törvények előírásainak.

II. Harmadik Felek részére

Bizonyos időközönként az ACN a hatályos törvények által megengedett módon harmadik feleknek is továbbíthat Személyes Adatokat a jelen Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt célokra. Az ACN a Személyes Adatokat csak abban az esetben továbbítja harmadik feleknek, ha a harmadik fél: (a) megfelelő módon biztosította, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzat szerint védeni fogja a Személyes Adatokat; (b) szerződést kötött az ACN-nel a Személyes Adatok továbbításáról és kezeléséről; vagy (c) az Európai Unióban vagy olyan országban tevékenykedik, ahol az GDPR vagy egyéb, vonatkozó törvények engedélyezik a továbbítást.

Biztonság

Az ACN műszaki és szervezeti intézkedésekkel védi az Ön Személyes Adatait a felhatalmazás nélküli és jogtalan hozzáféréstől vagy használattól, mindaddig, amíg az Adatokat gyűjtjük, és amíg azok a birtokunkban vannak. Érzékeny információkra (pl. nem, etnikum, pénzügyi információk és Kártyaadatok) vonatkozóan magasabb szintű biztonsági intézkedéseket teszünk. Ön is hozzájárulhat Személyes Adatainak biztonságához, ha bizalmasan kezeli felhasználónevét és jelszavát, kijelentkezik az ACN weboldalairól, online tevékenységének végeztével bezárja böngészőjét, rendszeresen módosítja jelszavait és nem adja meg ismeretleneknek a Személyes Adatait.

Az ACN és Ön e-mail vagy chat formájában kommunikálhat, és ez a kommunikáció alkalmanként Személyes Információkat tartalmazhat. Nem blokkoljuk vagy hozzuk nyilvánosságra e-mailek vagy chat kommunikációk tartalmát erre vonatkozó utasítás vagy bírósági végzés hiányában, vagy ha az nem válik szükségessé folyamatban lévő vizsgálat részeként; mindazonáltal előfordulhat, hogy a fenti kommunikáció nem biztonságos. Javasoljuk Önnek, hogy ne küldjön e-mailben vagy chat formájában érzékeny információkat (pl. nem, etnikum, pénzügyi adatok és Kártyaadatok), és mi sem kérjük Öntől ilyen információk küldését ebben a formában.

Hozzáférés Személyes Adatokhoz és egyéb jogok

Önnek joga van hozzáférni Személyes Adataihoz, helyesbíteni Személyes Adatait, ha mi azokat hibásan tároljuk, illetve egyes esetekben jogosult törölni Személyes Adatait. Ha Személyes Adatairól másolatot szeretne, illetve helyesbíteni vagy törölni szeretné azokat, írjon Adatvédelmi Tisztviselőnknek az euprivacyofficer@acneuro.com e-mail címre, vagy az alábbi postacímre:

Adatvédelmi tisztviselő
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

Ésszerű mértékben korlátozhatjuk kérelmét Személyes Adatai hozzáférésére vagy helyesbítésére vonatkozóan, a törvényekkel összhangban ésszerű mértékű díjat is kivethetünk Személyes Adatok kiszolgáltatására, amennyiben a kérés megalapozatlan vagy túlzott. Ha Ön az adatai törlését kéri, előfordulhat, hogy a későbbiekben nem biztosíthatunk Önnek termékeket és szolgáltatásokat. Jogosultak vagyunk bizonyos Személyes Adatok megőrzésére jogi, pénzügyi, ellenőrzési és üzleti igények szerint, még abban az esetben is, ha Ön azok törlését kéri.

A hozzáférésre és törlésre vonatkozó fenti jogokon kívül Ön tiltakozhat az adatfeldolgozás ellen és kérheti a feldolgozás korlátozását, valamint jogosult az adatok hordozására. Ezenkívül a jelen Adatvédelmi Szabályzat értelmében Ön jogosult bármely időpontban visszavonni a jóváhagyását, és panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Felelősség korlátozása

Az ACN minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy eleget tegyen a jelen Adatvédelmi Szabályzat, valamint a Személyes Adatok feldolgozására vonatkozó törvényi előírásoknak. Amennyiben a vonatkozó törvény másként nem rendelkezik, az ACN nem vállal felelősséget olyan közvetlen vagy közvetett kárért, amely a jelen Adatvédelmi Szabályzat be nem tartásából eredhet.

Az Adatvédelmi Szabályzat módosításai

Az ACN bármely időpontban, előzetes értesítés nélkül módosíthatja az Adatvédelmi Szabályzatot. Minden módosítás azonnal hatályba lép, amint megjelent az ACN weboldalain.

Verzió: 6.0

Kibocsátás dátuma: 2018. május 23.

 

 

ACN Europe Privacy Policy

ACN takes the privacy of our Independent Business Owners (“IBOs”) and customers seriously. We are committed to safeguarding your privacy while providing You with high-quality services and products.

Objective and Scope of This Privacy Policy

This ACN Europe Privacy Policy (“Privacy Policy”) is issued by ACN Europe B.V., a company located in the Netherlands, for itself and its European affiliates (collectively “ACN”, “ACN Group”. “We”, or “Us”) to explain the data processing practices of ACN. ACN processes personal data in accordance with the requirements of the European Union’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) and the data protection laws and other applicable laws and regulations of the countries in which We provide products and services. This Privacy Policy applies to personal data as defined by the GDPR and national data protection laws and to other personally identifiable information that You provide to ACN (“Personal Data”). If You are a business, information about your business generally is not Personal Data. This Privacy Policy describes how We collect and process information provided by You, your right to determine how We collect and process your Personal Data, and your right to access, correct, and delete your Personal Data. Additional details about our use of your information with respect to specific ACN services and products is found in the relevant terms and conditions, and other documents provided to you in the context on your relationship with Us, which should all be read together with this Privacy Policy.

Your Consent to Collect and Use Personal Data

We collect and use your Personal Data only with your consent. You may withhold or withdraw your consent for ACN to process your Personal Data. Certain Personal Data is required for Us to provide services or products to You or to meet our legal obligations, and your withholding or withdrawal of consent to use that Personal Data may prevent ACN from providing the services and products that You have requested. Other Personal Data is not required for Us to provide services or products to You but is used by Us to provide You with better service or for marketing, communications, and other legitimate purposes as explained in this Privacy Policy.

What Information Do We Collect?

The Personal Data and other information that we collect varies depending on your relationship with ACN. Among the Personal Data and other information that We may collect is the following:

• Name;
• Company details;
• Residential and business address;
• Date of birth;
• National identification number;
• Telephone number;
• IP and MAC addresses and browser information;
• Email address;
• Banking details, credit or debit card information, or other information needed to process payments to or from You;
• Demographic information such as your profession, hobbies, education, gender, ethnicity, and income;
• Location information;
• Recordings of telephone calls;
• Emails and written communications; and
• Other identifying information.

How Do We Collect Information?

We collect Personal Data and other information from You in a variety of ways, including:

* the submission of Personal Data by You to ACN through our websites;
* the submission of a paper or online order for ACN services or products;
* the submission of an Independent Business Owner Application and Agreement;
* through the use of our IBO or customer websites, services and products;
* when We and You communicate by email, telephone, fax, chat line, or otherwise;
* provision of your Personal Data to ACN by ACN’s business partners; and
* the use of Cookies.

ACN will not contact You by telephone or email to request information such as credit card numbers, account numbers, passwords and pin codes. We recommend that you do not open or respond to e-mails requesting this type of information and that you contact ACN if You receive such a request.

Use of Cookies

Cookies are small text files that are sent to your computer so that our websites can remember the settings and information that you submit, so that You don’t have to re-enter them when You visit the website again or visit a new page on the same website. We also use Cookies to measure how You use our websites so that We can make sure that they meet your needs. The first time You visit one of our websites, You will receive notice about our use of Cookies. You can control whether or not your computer accepts Cookies, by adjusting your browser’s settings (for example, under the “Internet Options”, “Settings” or “Preferences” feature of your browser). Please, note, however, that refusing to accept Cookies may affect your experience using our websites. For more information about how to manage or delete Cookies, please go to the website www.allaboutcookies.org.

How Do We Use Your Personal Data?

ACN collects and processes Personal Data for a variety of legitimate purposes, including:

* to verify, process, and administer your orders for ACN services and products;
* to ensure a secure ordering process, to assess your creditworthiness and to conduct credit checks in connection with your purchase or usage of ACN services and products;
* to take payment from You for ACN services and products;
* to maintain our commercial relationship with You, including provision of billing and customer services;
* to analyze, understand, and respond to your service needs, this includes scientific and market research and opinion polls;
* to improve the products and services that We offer to You and to develop new products and services;
* to meet our legal and regulatory obligations and to protect ACN’s legal and financial interests (including fraud detection and prevention) and to conduct IBO compliance investigations;
* to comply with ACN’s reporting obligations to government agencies;
* for the provision of services to our Independent Business Owners and compliance with our contractual obligations to Independent Business Owners;
* to pay commissions and bonuses to IBOs;
* to prepare internal reporting on customer and IBO matters and general business needs;
* to provide to an IBO’s sponsor and upline IBOs;
* to facilitate financial, accounting and administrative functions;
* to enter your details in a publicly available directory enquiry service and directories operated by us or a licensed third party; and
* to identify and inform you about services and products from ACN and ACN business partners that We believe may be of interest to you, including sending commercial and marketing communications.

We may share your Personal Data with other members of the ACN Group or other third parties as described in this Privacy Policy. We may also provide your Personal Data to governmental and law enforcement authorities as part of regulatory, statistical, or analytical reports, as required or allowed by applicable laws and regulations to investigate and help prevent potentially unlawful activity or in response to specific requests from those authorities or as part of statistical and analytical reports

How Long We Keep Your Personal Data?

ACN keeps your Personal Data as long as it is required for the purposes for which it was initially collected, which may vary depending on the type of Personal Data collected and the purposes for which the data were collected. In the context of the contractual relationship We have with you, We keep your Personal Data as long as needed to provide our services to you and to deal with any questions or complaints you may have about these services. If We use your Personal Data for Our marketing purposes We will keep the data as long as that data is relevant for that purpose and up-to-date. In certain cases We may need to keep your Personal Data for a minimum period to comply with legal requirements. We do not keep your Personal Data longer than permitted by law.

Where We Store Your Personal Data?

Your Personal Data is stored by ACN on secure computer servers located in The Netherlands, and/or Poland. Some Personal Data is transferred to our parent company and affiliates of ACN outside the European Union, including the United States. See Transfer of Personal Data below. All Personal Data is stored according to industry standards. See Security below.

Third-Party Sites

ACN websites may contain links to third-party sites owned or operated by ACN business partners or other persons/companies. If You follow these links, You will leave ACN’s websites. This Privacy Policy does not apply to third-party websites and You should review the privacy disclosures of those websites before using them.

Cardholder Data

ACN may require IBOs and customers to provide credit or debit card information (“Cardholder Data”) in connection with the purchase of some ACN products and services. Cardholder Data may be used for current payments and stored for future or recurring payments. Payments may be made directly to ACN or through third-party vendors. ACN maintains controls consistent with the Payment Card Industry Data Security Standard and other industry standards to protect Cardholder Data; however, these safeguards may not prevent every unauthorized attempt to access, obtain, or use Cardholder Data.

Transfer of Personal Data
I. Within the ACN Group and Overseas

ACN may transfer your Personal Data for purposes laid out in this Privacy Policy to other members of the ACN Group, some of which may be located outside of the European Union. Transfers to an ACN Group member located in the European Union satisfy the requirements under the General Data Protection Regulation and other applicable law. Currently, ACN transfers personal data overseas to our parent company, LKN Communications, Inc., located in the United States with which ACN has entered into Standard Contractual Clauses, approved by the European Commission, to ensure that the transfer, handling and protection of Personal Data is consistent with this Privacy Policy and other applicable law.

II. To Other Third Parties

From time to time, ACN may also transfer your Personal Data to third parties for purposes laid out in this Privacy Policy and as permitted applicable law. ACN transfers Personal Data to third parties only where the third party: (a) has provided satisfactory assurances that it will protect Personal Data consistent with this Privacy Policy; (b) has signed an agreement with ACN that addresses the transfer and handling of Personal Data; or (c) is located in the European Union or another country where the transfer is permitted by the General Data Protection Regulation or other applicable law

Security

ACN has implemented technological and organizational measures to safeguard your Personal Data from unauthorized or improper access or use during collection and while it is in our possession. Sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) is subject to heightened security measures. You should also take measures to safeguard your Personal Data by maintaining the confidentiality of your username and password, logging out of ACN websites, closing your web browsers when You have concluded your online activities, changing your passwords regularly and not providing your Personal Data to persons that are unfamiliar to You.

ACN and You may communicate by email or chat and these communications may at times contain Personal Information. We do not intercept or disclose the contents of email and chat communications in the absence of a warrant or court order or if not required as part of an ongoing investigation; however, these communications may not be secure. We recommend that you do not send sensitive information (such as gender, ethnicity, financial information and Cardholder Data) by email or chat, and we will not ask you to provide such information in this manner.

Your Right to Access Your Personal Data, and other rights

You have the right to access your Personal Data, to correct your Personal Data if the information that We have is erroneous, and in some cases to delete your Personal Data. You may obtain a copy or correct or request deletion of your Personal Data by contacting our Data Protection Officer at euprivacyofficer@acneuro.com or by writing to:

Data Protection Officer
ACN Europe B.V.
Thomas R. Malthusstraat 1-3
1066 JR Amsterdam
The Netherlands

We may impose reasonable restrictions on requests for access to or to correct your Personal Data and We may charge You a reasonable fee as permitted by law for provision of your Personal Data, in case of unfounded or excessive requests, If you request deletion of your data, We may not be able to provide services and products to You. We are permitted to keep certain of your Personal Data in order to meet our legal, financial, audit, and business needs, even if you request its deletion.

In addition to these access and deletion rights you may have the right to object to specific data processing and request for restriction of the processing, as well as a right to data portability. Moreover, subject to this Privacy Policy, you have the right to withdraw consent at any time and the right to lodge a complaint with the competent supervisory authority.

Limitation of Liability

ACN uses reasonable efforts to comply with the terms of this Privacy Policy and applicable law regarding the processing of your Personal Data. Except as provided by applicable law, ACN shall not be responsible for direct or indirect damages that may result from non-compliance with this Privacy Policy.

Changes to Privacy Policy

ACN may change this Privacy Policy at any time without prior notice. All changes are effective immediately after they are posted on ACN’s websites.

Version 6.0

Issue Date: 23 May, 2018